Mali ve İktisadi Analiz I dersi, iktisadi ve mali teorinin temel niteliğindeki kimi eserlerinin doğrudan okutulması amacını taşımaktadır. Adam Smith ve David Ricardo'nun temel eserlerinin okunması, bu eserlerde ele alınan konuların, bunların ele alınış biçimlerinin, yazarlarının yöntemlerinin öğrenilmesi ve tartışılması dersin içeriğini oluşturmaktadır. Bu yazarların en temel eserleri olan Milletlerin Zenginliği ve Siyasal İktisadın ve Vergilendirmenin İlkeleri’nden seçilmiş bölümler bu dönemki derste ele alınacak konuları oluşturmaktadır.


Kullanılacak kaynaklar:

Smith, Adam ([1776] 2006), Milletlerin Zenginliği [Milletlerin Zenginliğinin Mahiyeti ve Nedenleri Üzerine Bir Araştırma], İngilizceden çev. Haldun Derin, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, İstanbul.

Ricardo, David ([1821]2008), Siyasal İktisadın ve Vergilendirmenin İlkeleri, İngilizceden çev. Barış Zeren, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, İstanbul.