Bu ders, örgütlerde insan davranışını ele almaktadır. Ders kapsamında, iletişim, motivasyon, grup dinamiği, örgütsel iş dizaynı liderlik ve örgüt kültürü gibi konular yer almaktadır.