“Bölgesel Politika: Ortadoğu” dersi, temel olarak 19. yüzyıldan günümüze kadarki dönemde Ortadoğu’nun toplumsal, ekonomik ve siyasal yapısını incelemeyi hedeflemektedir. İlk olarak, bölgenin adlandırılması ve sınırlarının belirlenmesi sorununda hareketle, akademik bir çalışma alanı olan Şarkiyatçılık ele alınacak ve ana akım Ortadoğu çalışmaları üzerindeki etkisi incelenecektir. Ortadoğu tarihinin 19. yüzyıla kadarki genel hatlarının çizilmesinin ardından, bölgenin sömürgeleştirilmesi, bağımsızlık ve ulus-devletleşme süreçleri ve siyasal rejim tipleri, bölge siyasetine yön veren temel ideolojiler ve Filistin-İsrail sorunu başta olmak üzere çeşitli bölgesel sorunlar ve “Arap baharı” gibi temel konular ele alınacaktır.