46016001- Dini Kavramlar ve Öğrenme Ortamları

Din öğretiminde kültürel mirasın özel öğretim metodları çerçevesinde aktarımının içerik açısından uygunluğunun tartışılmasıdır. Bununla birlikte Kur'an-ı Kerim'de geçen Tearuf kavramının içeriğinin incelenmesi ve öğretime konu edilmesi ve Kur'an-ı Kerim'de geçen bazı ayetlerin öğretim açısından analiz edilmesidir.

Eğitimci: H. Sinem Uğurlu