Bilimsel araştırma ve yöntemler hakkında öğrenciyi bilgilendirmenin ve bilimsel bir çalışmanın aşamalarını uygulamalı olarak öğretmenin amaçlandığı ilgili derste kaynak ve kütüphane kullanımı, akademik dilin gelişimi ve metin yazmanın incelikleri üzerinde durulmaktadır.