Bu derste iktisadi düşüncenin gelişimi eleştirel bir şekilde ele alınacaktır.  Bu ders kapsamında, iktisadi düşünce alanındaki gelişmeler, bu düşüncelere altyapı oluşturan iktisadi ve toplumsal gelişmeler ile ilişkilendirilerek çözümlenecektir. Tarihsel gelişim süreci takip edilmekle birlikte, farklı düşünce okullarını ya da düşünürleri ortaklaştıran temel kavramlar çözümlenerek, yöntemsel ve kavramsal bağlamda belirli bir yaklaşım temelinde, tüm derse bir bütünlük kazandırılacaktır.