Mali ve İktisadi Analiz II Dersi

Mali ve İktisadi Analiz I-II dersleri, iktisadi ve mali teorinin temel niteliğindeki kimi eserlerinin doğrudan okutulması amacını taşımaktadır. Adam Smith, David Ricardo (I), Karl Marx ve John Maynard Keynes’in (II) temel eserlerinin okunması, bu eserlerde ele alınan konuların, bunların ele alınış biçimlerinin, yazarlarının yöntemlerinin öğrenilmesi ve tartışılması dersin içeriğini oluşturmaktadır. Mali ve İktisadi Analiz II dersinde ele alınacak yazarlar Marx ve Polanyi’dir. Bu yazarların en temel eserleri olan Kapital (1. Cilt) ve Büyük Dönüşüm’den seçilmiş bölümler bu dönemki derste ele alınacak konuları oluşturmaktadır.