Bu dersin başlıca amacı, Türkiye’nin yakın dönem toplumsal gelişimi içerisinde ekonomik süreçleri ve bunun içinde de kamu maliyesindeki gelişmeleri tarihsel bir perspektiften ele almaktır. Eğer öğrenciler dönem sonu itibariyle bu konular üzerine genel ve tutarlı bir yaklaşıma sahip oldukları ölçüde, ders amacına ulaşmış sayılacaktır.

Derste öncelikle “tarih teorisi ve yöntemi üzerine” kısa bir tartışma yapıldıktan sonra, ardından özellikle 1970’ler sonrası dünya ve ülke ekonomisi, “az gelişmişlik” paradigması içerisinde ele alınacaktır. Bu paradigma temelinde özellikle 1980’deki neoliberal dönüşüm sonrası ülkenin toplumsal, iktisadi dönüşümü ve daha özelde de kamu maliyesindeki anlayış değişimi tartışılacaktır.

Öğrencilerden, bu çerçevede verilmiş okumaları yapmaları, derse devam ederek tartışmaları ve dönem sonunda bu okuma ve tartışmalar zemininde tutarlı bir analiz yapabilmeleri istenmektedir.