Kapitalist sosyal formasyonda aldığı halleri odağa alarak para fenomeni üzerine düşünmek ve paraya ilişkin iktisadi uygulamaları çözümlemek.

Bu tür bir çözümleme, öncelikle, “paranın ne olduğu” sorusuyla başlamakta, parayı toplumsal bir fenomen olarak ele almaktadır. Paranın özgül doğası, bu tartışmanın aynı zamanda felsefi bir içerikte yürütülmesini gerektirmektedir. Paranın ele alınışındaki yöntemsel ve kavramsal yaklaşım, paranın sadece bir araç, basit bir simge olmadığını göstermekte, daha temelde yatan değer ilişkileri bağlamında ele alınmasını gerektiğini ortaya koymaktadır. Paranın iktisadi düzlemde ortaya çıkan fenomenal süreçler içinde oynadığı rol, daha sonra bu temel yaklaşım üzerinde ele alınmaktadır.

Paranın miktar kuramı, para arzı, enflasyon, gelir bölüşümü, para politikası vb. gibi konular, yukarıdaki kavramsal ve yöntemsel tartışma temelinde ders içerisinde ele alınan önemli iktisadi başlıklardır.