Dünya dillerinin ve Türkçenin ses yapılarının incelenmesi, kuramsal açıdan tartışılması bu dersin içeriğini oluşturacaktır.