06005038 Türkçe Ses Dizgesinin İşleyişi II

Bu derste sesbilim kuramları, sesbirim, en küçük çiftler, biçimsesbilimsel süreçler, özellikler ve türetimler gibi temel kavramlarla; sesin akustik tanımı, oluşum evreleri, anatomik ve fizyolojik özellikleri, ses üretim sisteminin temel bileşenleri, Akustik Sesbilgisi ve kuramları, ses üretim ölçümü araçları üzerinde durulacaktır. Bu çerçevede, Türkçenin ses dizgesi üzerine Praat, Cool Edit Pro vs. ses kayıt ve analiz uygulamaları kullanılarak, laboratuvar temelli uygulamalı sesbilim araştırmalarına genel bir giriş yapılacaktır. Dönem sonunda her öğrencinin sesbilim alanına yönelik bir dönem projesi sunması istenecektir.