Bu derste ilköğretim düzeyinde laboratuvar deneyleri planlayarak yürütebilen, deney çalışma yaprakları ve deney raporu hazırlayabilen bireyler yetiştirmek amaçlanmaktadır. Bu bağlamda ders kapsamında fen bilimleri öğretiminde laboratuvarın önemi, amacı, laboratuvar çalışmalarında güvenlik kuralları, bilimsel yöntem ve bilimsel süreç becerilerinin nasıl kazandırılacağı kavratılmaya çalışılacaktır.