Bu notların hazırlanmasındaki amaç, okuyucuya bilgisayarın programlamasının yapılabilme yeteneğinin kazandırılmasıdır. Burada C/C++ programlama dilinin çok fazla ayrıntısına girilmeden bilgisayar programlamanın öğrenilmesi hedeflenmiştir. Problemleri çözebilmek için fizik ve matematik bilginizin üniversite fiziğine giriş dersleri seviyesinde olması yeterli olacaktır. Program algoritmaları kullanılarak diğer programlama dillerinde aynı problemi yeniden yazabilirsiniz.