ILE 211 Siyasal Düşünceler ve Rejimler

1.Hafta: Dersin Tanıtımı

 

2. Hafta: Antik Yunan’da Siyasal Düşüncenin Kökenleri

 

3. Hafta: Şehir-Devletinde (Polis) Siyasal Düşünce: Platon ve Aristoteles           

 

4. Hafta: Aristo’nun Mirası

 

5. Hafta Cosmopolis'te Siyasal Düşünce: Epikür, Stoa 

 

6. Hafta.  Roma'da Siyasal Düşünce: Cicero

7. Hafta. Hafta Vize

8. Hafta  Hristiyanlık ve Siyasal Düşüncede Kesinti: Augustinus

 

9. Hafta İslam Siyasal Düşüncesi

 

10. Hafta:  Erken Aydınlanma Dönemi ve Siyasal Düşünce: Machiavelli

 

11. Hafta: Merkezi Devlet Üzerine Düşünceler: Hobbes ve Spinoza

 

12. Hafta: Aydınlanma, Birey ve Siyasal Düşünce: Montesquieu ve Locke,

 

13. Hafta: Devrim, Cumhuriyet ve Siyasal Düşünce: Rousseau ve Burke

 

14. Hafta Kapitalizm Yükselirken Siyasal Düşünce: Bentham, John Stuart Mill

 

15. Hafta: Kapitalizme Karşı Siyasal Düşünce: Ütopik Sosyalizm ve Marx

Eğitimci: Cenk Saraçoğlu