Dersin Tanımı

Bu ders öğrencinin iç hastalıkları sorunu olan bireye holistik görüş doğrultusunda bakım verebilmesi için gerekli teorik bilgi ve beceriyi kazandırır.

Dersin Hedefleri

Öğrenci bu derste;

  1. İç hastalıkları sorunu olan bireyin mevcut ve olası gereksinimlerini tanıyabilme
  2. Bu derste kazandığı teorik bilgilerle diğer derslerde kazanmış olduğu bilgileri sentez edebilme
  3. Temel insan gereksinimlerini ve holistik görüş doğrultusunda sağlam/hasta bireylere bakım verebilme
  4. Bu bakımı verirken sorun çözme yaklaşımını benimseme
  5. Ekip anlayışını benimseme becerisini kazanma