AHE 206 İnfeksiyon Hastalıkları Hemşireliği

Dersin Amacı: Bu ders öğrenciye bulaşıcı hastalıkların genel özellikleri, enfeksiyon zinciri, hastane enfeksiyonları ve enfeksiyon hastalıklarından korunma, enfeksiyon hastalıklarının nedenleri, tanı, tedavi ve hemşirelik bakımına yönelik gerekli bilgi ve beceri kazandırmayı amaçlar.

Dersin Hedefleri:

  1. Bulaşıcı hastalıkları yapan etkenlerin özelliklerini ve enfeksiyon zincirini bilme
  2. Hastane enfeksiyonlarını önlemeye yönelik bilgi ve beceri kazanabilme
  3. Enfeksiyon hastalıklarından korunma yöntemlerine ilişkin bilgi ve beceri kazanabilme
  4. Enfeksiyon hastalıklarında erken tanının önemini kavrayabilme
  5. Enfeksiyon hastalıklarının bulaşma yollarını, klinik bulgularını, tanı ve tedavisini bilme
  6. Enfeksiyon hastalıklarında bakım gereksinimlerini belirleyerek hemşirelik bakımına yönelik beceri kazanabilme