ÖEZ209 Uygulamalı Davranış Analizi

Bu ders öğretmen adaylarına, genel olarak davranışçı yaklaşımı temel alan uygulamalı davranış analizi ve uygulamalı davranış analizi kapsamında kullanılan davranış değiştirme teknikleri hakkında bilgi ve deneyim kazandırmayı hedeflemektedir. Dersin amacı; öğrenciye uygulamalı davranış analizi teknikleri (davranışların tanımlanması, değerlendirilmesi, istendik davranışların artırılması, istenmeyen davranışların azaltılması teknikleri) konusunda bilgi ve beceri kazandırmaktır. Öğrenci bu dersin sonunda uygulamalı davranış analizi kavramlarını ve tekniklerini açıklayabilir, uygulamalı davranış analizi tekniklerini kullanabilir ve uygun teknikler kullanarak örnek olaylar sunabilir. Ayrıca, öğrencilerin konuya ilişkin araştırmaları anlama ve yorumlama becerisini geliştirmek de dersin bir amacı olarak benimsenmiştir.

Eğitimci: Şeyda Demir