AÖE202 Dil ve İletişim Becerilerinin Desteklenmesi

Bu derste yetersizliği olan çocukların dil ve iletişim becerilerinin değerlendirilmesi süreçleri ve bu becerilerin desteklenmesinde kullanılan yöntemler hakkında bilgi verilmesi amaçlanmaktadır. Bu amaçla öncelikle tipik gelişim gösteren çocuklarda dil ve iletişim becerilerinin gelişimi ele alınacak,  ardından yetersizliği olan çocuklarda ve bireylerde görülen dil ve iletişim özellikleri işlenecektir. İlerleyen haftalarda ise dil ve iletişim becerilerinin değerlendirilmesi ve dil ve iletişim becerilerin desteklenmesinde kullanılan yöntemlerin üzerine durulacaktır.