32006023 İLETİŞİM VE BELLEK

Bu derste özellikle bellek, toplumsal bellek konuları, toplumsal travmaların hatırlanması, hatırlamanın unutulması ya da üstesinden gelme biçimleri gibi konuların iletişim perspektifi ile tartışılması amaçlanmaktadır. Medyanın tarihi ve belleği nasıl yapılandırdığı bunu yaparken aynı zamanda nasıl unutmayı gerçekleştirdiği tartışılacaktır. Özellikle görsel medyanın bilinenin inşasında nasıl bir rol oynadığı, hatırlama hakkındaki sorularımızın medyayı görme biçimlerimizi nasıl etkilediğini bu anlamda geçmişi ve belleği gelecek içinde nasıl inşa ettiğini sorgulamaya çalışacağız.

Eğitimci: Bedriye POYRAZ