Dersin Kodu ve İsmi

ASB407 Günümüz Dünya Sorunları

Dersin Sorumlusu

Doç. Dr. Onur ÇALIŞKAN

Dersin Düzeyi

Lisans

Dersin Kredisi

2

Dersin Türü

Zorunlu

Dersin İçeriği

Doğal afetler (küresel ısınma, depremler, tsunami vb.), çevre sorunları, doğal kaynakların sınırlılığı, açlık, fakirlik, işsizlik, insan hakları, plansız nüfus artışı, ırkçılık, salgın ve bulaşıcı hastalıklar, terör gibi sorunların incelenmesi; bu sorunların çözülmesini amaçlayan ulusal ve uluslar arası kuruluşlar ile farklı yaklaşımlar.

Dersin Amacı

Günümüz dünyasının doğa, çevre ve sosyal sorunlarının neler olduğunu ve alanla ilgili temel kavramları bilen, bu sorunların sebep, etki ve sonuçlarını kavrayan bireyler yetiştirmek.

Dersin Süresi

14 hafta

Eğitim Dili

Türkçe

Ön Koşul

Yok

Önerilen Kaynaklar

Onur ÇALIŞKAN DERS NOTLARI

Özey,R.(2006)Günümüz Dünya Sorunları.Aktif Yayınevi. İstanbul.    

Sam,N.,Sam, R.(2011) Küreselleşen Dünyada Değişimin Farklı Yüzleri.Ezgi Kitabevi. Bursa

Dersin Kredisi (AKTS)

3

Laboratuvar

Yok

Diğer-1

-