Bu ders, bilgisayar ile fizik problemlerinin sayısal çözümü ve sonuçların değerlendirilebilmesi için öğrencilerin fizik, matematik ve bilgisayar bilgilerini artırır ve uygulamalı hesap tekniklerini geliştirerek belli bir bilgi seviyesinin üzerine çıkarır. Bir fizik problemini bilgisayarda çözülebilecek hale getirmek için; çözüm için uygun bir sayısal yöntem bulmak amacıyla problemi analiz etmeli, hesaplamaları gerçekleştirecek program için bir algoritma yapmalı, algoritmayı uygulayacak bir program  yazarak bu programı derleyip çalıştırmalıyız.

Giriş kısmından sonra, birinci başlıkta lineer olmayan denklemlerin çözülmesi için sayısal yöntemler verilmiş, ikinci başlıkta lineer denklem sistemlerinin sayısal çözümleri verilmiş, üçüncü başlıkta verilerin bir fonksiyon ile anlatımı, dördüncü başlıkta integral hesapları, beşinci başlıkta diferensiyel denklem çözüm yöntemleri ve son başlıkta da benzetim konusu ele alınmıştır. Bu derste adı geçen yöntemlerin fizik uygulamasına yönelik örnek çözümleri ve bilgisayar programları verilmiştir.