AÖE307 Özel Eğitimde Sosyal Uyum Becerilerinin Öğretimi

Bu ders kapsamında özel gereksinimli çocuklara beceri öğretiminin temel ilkeleri, öz bakım ve günlük yaşam becerilerinin değerlendirilmesi ve öğretilmesi, sosyal becerilerin değerlendirilmesi ve öğretilmesi konuları ele alınacaktır.