Bu ders kapsamında özel gereksinimli çocuklara beceri öğretiminin temel ilkeleri, öz bakım ve günlük yaşam becerilerinin değerlendirilmesi ve öğretilmesi, sosyal becerilerin değerlendirilmesi ve öğretilmesi konuları ele alınacaktır.