AÖE208 Özel Eğitimde Oyun ve Müzik

Bu ders ile öğrencilerin; oyunun eğitim uygulamalarında kullanılmasında etkili olmuş kişileri ve oyun kuramlarını eğitim uygulamalarına etkisi açısından tanımlamaları, oyunda gelişim aşamalarını ve özel gereksinimli bireylerin oyun gelişimindeki yetersizliklerini tanımlamaları, oyunu öğretimin etkililiğini artırmak, özel gereksinimli bireylerin gereksinimlerine uygun öğretim ve değerlendirme materyalleri geliştirmek için kullanmaları, özel gereksinimli bireylerin bilişsel, sosyal, motor, dil ve akademik gelişimlerini desteklemede etkinlik temelli öğretim yaklaşımını kullanmaları, kişisel ve mesleki gelişiminde oyun gelişimi, oyuna dayalı öğretim yöntemleri, oyunun değerlendirilmesine ilişkin gelişmeleri takip etmeleri amaçlanmaktadır.