Ana-çocuk sağlığını etkileyen faktörler, Kadın sağlığını etkileyen faktörler, antenatal dönem, riskli gebelikler, doğum eylemi, Yenidoğan, Özel bakım gerektiren yenidoğan, Doğum sonu dönem, doğum sonu dönemde riskli durumlar, jinekoloji, infertilite

Ders Öğrenme Kazanımları:

1) Kadın sağlığını etkileyen faktörleri açıklayabilir 
2) Kadın-erkek üreme sisteminin yapı ve fonksiyonlarını tanımlar. 
3) Üreme sisteminin fizyolojisini açıklayabilir 
4) Doğum öncesi dönemde gebenin gereksinimleri doğrultusunda eğitim verebilir 
5) Gebelikte oluşabilecek riskli bir durumun anne, fetüs ve yenidoğan üzerine etkilerini değerlendirebilir 
6) Doğum eyleminde normal ve normalden sapan durumlarda annenin hemşirelik bakım gereksinimini karşılayabilme 
7) Yenidoğanda normal ve normalden sapan durumları değerlendirebilir 
8) Doğum sonu dönemde normal ve normalden sapan durumlarda annenin bakım gereksinimlerini değerlendirebilir 
9) Aile planlaması danışmanlığı yapabilir 
10) Üreme-üriner sistem enfeksiyonlarında hemşirelik bakımını yapabilir 
11) Jinekolojik onkolojide tedavi ve bakım ilkelerini açıklayabilme 
12) Jinekolojik operasyonlar öncesi ve sonrasında hemşirelik bakımı verebilir