Bu derste, makroskopik sistemlerin belirleyici özellikleri, temel olasılık kavramları, parçacık sistemlerinin istatistik tanımlanması, ısısal etkileşme, makroskopik teori ve makroskopik ölçmeler, klasik yaklaşımda kanonik dağılım, genel termodinamik etkileşme, taşıma süreçlerinin basit kinetik teorisi konuları anlatılmaktadır.