Bu dersin amacı, eğitim sosyolojisine ilişkin temel kavramların, sorunların ve kuramların bilinmesidir. 

Eğitim Sosyolojisinin Kökeni ve Gelişimi; Temel Kavramlar Ve Araştırma Yöntemleri; Eğitimin İşlevleri; Kültür Ve Toplum; Modernizm Ve Postmodernizm Tartışmaları; Eğitim Sosyolojisi Paradigmaları; Eğitim Sistemleri; Eğitim Reformları Ve Politikaları; Eğitim Ve Sosyal Hareketlilik; Fırsat Eşitsizliği; Öğretmenler, Okullar Ve Öğrenciler


1) Eğitim Sosyolojisine ilişkin temel kavramları bilir.
2) Eğitim sosyolojisi alanının özellikleri ve işlevlerini açıklar.
3) Toplumsal olay ve olguları bir problematiğe dönüştürür.