Hidrojeolojinin tarihçesi, hidrolik çevrim, suların sınıflandırılması, gözeneklilik, geçirimlilik, iletimlilik, depolama katsayısı, akifer sistemler, hidrolik sistemler, serbest ve basınçlı akifer haritaları ve çizimi, yüzey-yeraltı suyu ilişkisi, yeraltı suyu izleme teknikleri, debi ölçüm yöntemleri, deniz suyu girişimi ve önlenmesi, yeraltı suyu bilançosu