Ders teorik ve uygulamalıdır. Jeolojide kullanılan programlar öğrencilere anlatılarak, mevcut paket programların nasıl hazırlandıkları anlatılarak bunların ana yapıları, program blokları, bunların jeolojik problemlerin çözümündeki algoritma prensipleri açıklanarak, programların kullanımları öğretilmektedir. Bunların yanında jeolojik veri tabanı oluşturulması ve bu veri tabanının değişik programlarda kullanılabilirliği anlatılmaktadır. Öğrencilere; jeoloji programları olarak: CBS ,GPS ve elektronik haritacılık veri tabanı üzerinde çalışan Global-mapper, Trackmaker, Surfer programları; Çizim amaçlı olarak Mapinfo Pro programı ve Illustrator; Grafik gösterimler için Triplot-Tridraw programları ve bu tür programlar için veri tabanı oluşturulması için excel ve diğer windows tabanlı yardımcı programlarda gösterilmektedir.