Öğrencinin tez konusuyla ilgili literatürü eleştirel olarak incelemesi, güncel ders kitaplarına ve kompüter yazılımlarına ulaşabilmesi ve kullanabilmesi