KOOPERATİFÇİLİK VE KIRSAL GELİŞME POLİTİKASI

Öğrencilere Türkiye'de kooperatifçilik ve kırsal kalkınma konularında bilgiler aktarılmaktır. Kırsal gelişme kavramı, bu alanlara ilişkin yaklaşımlar, kırsal alanlardaki değişimler, küreselleşme ve kırsal alanlar, kırsal ekonominin gelişimi, yerel yönetim reformları ve kırsal alanlar, çevresel değişim ve kırsal alanlar, Türkiye’de kooperatifler dersin içeriğini oluşturmaktadır. 

Eğitimci: Ayşegül MENGİ