23036075 Çevre Felsefesi Ve Çevre Etiği Yaklaşımları

Günümüzde çevre sorunları yalnızca göstermelik çözümlerle önlenemeyecek noktaya gelmiştir. Hava, su, toprak kirliliği, biyo-çeşitliliğin azalması yanında 20. Yüzyılın sonlarından başlayarak gündeme gelen küresel çevre sorunları tek tek ülke sınırlarını aşan ortak politikalar geliştirilmesini ve önlemler alınmasını gerektiren bir sorunsala dönüşmüştür. Bu süreçte çevre sorunlarını önlenmek için alınması gereken önlemlerin de yeterli olmadığı görülmektedir. Bu çerçevede ulusal ve uluslararası alandaki çevre sorunlarının geri dönülemez olumsuz etkilerini önlemek ve çevreye yönelik politikaların bütüncül olarak uygulanmasını sağlamak amacıyla özellikle çevreye yönelik ilgimizin ve davranış kalıplarımızın değiştirilmesi önem taşımaktadır. Bu doğrultuda, çevre etiği yaklaşımları incelenerek çevre sorunlarının önlenmesine ve gezegenimizde sürdürülebilir bir yaşam kurulmasına yönelik olarak davranış kalıplarımızı belirleyen en uygun ve gerekli çevre etiği yaklaşımları açıklanacaktır.