23035057 Çevre Politikaları

Çevresel sorunları daha iyi anlamak amacıyla sosyal bilimler yaklaşımını incelemektir. Bu ders çevre konularını ve sorunlarını ele alan önemli teorileri analiz etmek ve çevresel tehditlerin hem teorik hem de ampirik bağlamda belirlenmesini amaçlayan günümüzdeki politikaları açıklamak için tasarlanmıştır.