Sosyal Bilgiler Öğretme Öğrenme Yaklaşımları dersinde, Sosyal bilgiler öğretmen adaylarının; öğrenme ve öğretme yaklaşımlarının Sosyal Bilgiler eğitimine etkilerini analiz ederek, Sosyal Bilgiler eğitiminin mevcut durumunun sorgulanmasını ve geliştirilmesine yönelik çözüm önerileri üretmelerinin sağlanması amaçlanmaktadır.

Ders kapsamında; Sosyal bilgiler öğrenmenin ve öğretmenin anlamı; sosyal bilgiler öğretiminin amacı ve temel ilkeleri; sosyal bilgiler öğretiminin tarihçesi; öğrenme ve öğretim yaklaşımlarının sosyal bilgiler öğretimine yansımaları; sosyal bilgiler öğretimde temel beceriler; sınıf-içi uygulama örnekleri; sosyal bilgiler öğretiminde güncel eğilimler ve sorunlar; etkili bir sosyal bilgiler öğretiminin bileşenleri; sosyal bilgiler öğretimine sosyal, kültürel ve ekonomik açıdan bakış konularına yer verilecektir.