AÖE304 Özel Eğitimde Aile Eğitimi

Bu dersin amacı öğretmen adaylarına, özel gereksinimli çocuğa sahip ailelerin özelliklerini, gereksinimlerini, onlara yönelik tutumları ve var olan hizmetleri kavratmaktır. Dersin İçeriği; ailelerin özellikleri, özel gereksinimli çocuğa sahip ailelerin uyum süreçleri, ailelerin çocuklarının eğitimlerine katılımlarının gereği ve yararları ile aile katılımı önündeki engeller, baba katılımının önemi ve Türkiye’de özel gereksinimli çocukların aile eğitimi için geliştirilmiş programlara örneklerden oluşmaktadır. 

Eğitimci: Şeyda Demir