Veri Yapıları ve Algoritmalara Giriş, Diziler, Dizeler, Yapılar ve Birlikler, Bağlantılı Listeler, Yığınlar, Kuyruklar, Ağaçlar, Verimli İkili Ağaçlar, Çok Yönlü Arama Ağaçları, Yığınlar, Karma ve Çarpışma