AÖS 308, ÖZEL EĞİTİMDE SANATSAL BECERİLERİN ÖĞRETİMİ

Bu ders sonunda öğrenciler Özel Eğitim Öğrencilerinin Eğitimi Sürecinde ;

Sanat eğitimi ve görsel sanatlar öğretiminin amaç ve işlevlerini açıklayabilecektir.
1. Sanat eğitimi içinde görsel sanatlar öğretiminin yeri ve önemini tartışır.
2. Sanat eğitimi ve görsel sanatlar öğretimini eğitim sistemi içindeki yerini tartışır.
3. Görsel sanatlar dersinin öğrenme alanlarının neler olduğunu açıklayabilecektir.

4. Görsel sanatlar öğretimi alanlarına ilişkin etkinlik düzenleyebilecektir.