AOÖ307 GÖRSEL SANATLAR EĞİTİMİ

Bu ders sonunda öğrenciler  Öğrencilerinin Eğitimi Sürecinde ;

Sanat eğitimi ve görsel sanatlar öğretiminin amaç ve işlevlerini açıklayabilecektir.
1. Sanat eğitimi içinde görsel sanatlar öğretiminin yeri ve önemini tartışır.
2. Sanat eğitimi ve görsel sanatlar öğretimini eğitim sistemi içindeki yerini tartışır.
3. Görsel sanatlar dersinin öğrenme alanlarının neler olduğunu açıklayabilecektir.

4. Görsel sanatlar öğretimi alanlarına ilişkin etkinlik düzenleyebilecektir.