Bu derste yetersizliği olan çocukların dil gelişim özelliklerinin, dilin değerlendirilmesinde kullanılan yöntemlerin ve dilin desteklenmesinde kullanılan yöntemlerin ele alınması planlanmaktadır.