GGY337 Arazi Kaynakları, Arazi Bozulması Ve Koruma

Arazi kaynaklarının planlanması ve arazi toplulaştırması, arazi koruma uygulamaları hakkında öğrencilere bilgi verilmesi amaçlanmaktadır.

Kapsam ve amaçlar, arazilerin ekonomik ve teknik özellikleri, arazi kullanım ve tasarruf durumu, arazi kaynakları yönetimi ve yönlendiren kuruluşlar, temel yasalar, arazilerin amaca uygun kullanımı ve korunması, sürdürülebilir arazi kullanımı, arazi kullanım planlaması ve uygulamaları, arazi değerlendirme ve planlamada temel kavram ve işlemler, arazi sınıflandırma yöntemleri, veri tabanları, modelleme, uzaktan algılama ve coğrafi bilgi sistemlerinin arazi kullanım planlamasında kullanımı, Türkiye’deki uygulamaların değerlendirilmesi ve örnek proje analizleri.

Ders Öğrenme Kazanımları:

1) Arazi kaynak planlaması hakkında bilgilerin öğrencilere aktarılması
2) Toprak tanımı ve çeşitlerinin ayrımının yapılabilmesi
3) Toprak ve su kayıplarını önleyebilmek için alınacak önlemlerin kazandırılması

Eğitimci: Günay Erpul