GGY311 Arazi Kullanım Planlaması

Arazilerin özellikleri, kaynakları, kullanım amaçları ve sürdürülebilirlik açısından değerlendirilmesi ve CBS ile arazi planlama kavramlarının öğrenilmesi.

Kapsam ve amaçlar, arazilerin ekonomik ve teknik özellikleri, arazi kullanım ve tasarruf durumu, arazi kaynakları yönetimi ve yönlendiren kuruluşlar, temel yasalar, arazilerin amaca uygun kullanımı ve korunması, sürdürülebilir arazi kullanımı, arazi kullanım planlaması ve uygulamaları, arazi değerlendirme ve planlamada temel kavram ve işlemler, arazi sınıflandırma yöntemleri, veri tabanları, modelleme, uzaktan algılama ve coğrafi bilgi sistemlerinin arazi kullanım planlamasında kullanımı, Türkiye’deki uygulamaların değerlendirilmesi ve örnek proje analizleri.

Ders Öğrenme Kazanımları

1) Arazi kavramının öğretilmesi
2) Sürdürülebilir arazi kavramının öğrencilere kazandırılması
3) Arazi kullanım planlaması ve süreçleri hakkında fikir sahibi edinilir
4) Arazi kullanım planlamasının coğrafi bilgi sistemlerinde kullanılması ve modellerinin öğrencilere kazandırılması

Eğitimci: Günay Erpul