Bu ders; çocuk, aile ve toplumun sağlığını koruma, geliştirme ve sağlığın bozulduğu durumlarda bakım gereksinimlerini bütüncül bir yaklaşımla karşılamaya yönelik bilgi ve uygulamaları kapsamaktadır.