Bu derste devre öğeleri ve özellikleri tanıtılmakta ve bu öğelerden yapılmış devrelerin çözümleme teknikleri öğretilmektedir.