BLM334 İşletim Sistemleri (3 - 2 - 4 - 6)

İşletim sistemlerine giriş: kullanım amaçları, işlevleri, özellikleri. Kaynak yönetimi, iş ve kaynak organizasyonu. İşlemlere öncelik sırası verme ve önceliği yeniden ayarlama. Hafıza kullanımı ve kullanım tasarımı. Kesmeler ve kontrolü, işletim sistemi içi haberleşme, çevre birimleri kontrolü, güncel işletim sistemlerinin incelenmesi.