Bu derste amaç, Hentbol' da temel teknik, grup ve takım teknik-taktik becerilerin öğrenimi, öğrenilen teknik becerilerin öğretimi amaçlanmaktadır. Öğretim hedefi, mesleğe hazırlanan öğrencilere çalışacakları alanlarda uygulama ve beceri kazanma, hentbolla ilgili kapsamlı bilgilenme ve öğrendikleri becerileri birine öğretebilme ve başka uygulama alanlarına aktara bilmeleridir.

Bu dersin içeriği, hentbolda top kontrolü, top tutma, top sürme, pas türleri atış türleri, aldatma,kaleci, savunma, çapraz geçiş, düz dalma, savunmada eş değişme, sahayı kontrol, dizilişler vb... bireysel ve grup tekniklerini kapsar.