Geleneksel ve çağdaş müzecilik yaklaşımları doğrultusunda dünyada ve Türkiye'de müzecilik alanında yaşanan değişimler, yeni müzecilik yaklaşım ve uygulamalarında kullanılan teknik ve yöntemlerin incelendiği ders kapsamında müze eğitimi, müzelerde pazarlama ve tanıtım, müzelerde sergileme, koleksiyon yönetimi vb. konular bağlamında yeni müzebilim ele alınmaktadır.