Bu ders kapsamında, petrolün tanımı, oluşumu, yapısı, bileşenleri,  unit operasyonlar, unit prosesler, petrol krakingi, rafinasyon, petrol ürünlerinin elde edilmesi ve kullanışlı son ürünlere dönüştürülmesi kavramları incelenecektir.