AIS206 İnsan Hakları İhlallerine Karşı Başvuru Mekanizmaları

Türkiye'de iç hukuk yolları içinde yer alan insan hakları ihlallerine karşı başvuru mekanizmalarının tanıtıldığı seçmeli bir derstir. Hukuk Fakültesi'nde yürütülen "Ulusal İnsan Hakları Mekanizmaları" dersi ile benzer içerikle

 ancak yüksekokul düzeyinde verilen bir derstir.

Eğitimci: Bülent Algan