AIS201 Temel Hak ve Özgürlüklerin Korunması

Ceza İnfaz ve Güvenlik Hizmetleri programı öğrencileri için seçmeli olarak açılan ve temel hak ve özgürlükler ile insan haklarına ilişkin temel kavram, tarihsel gelişim ve insan haklarının korunmasına ilişkin başlıca mekanizmaları ele almayı amaçlayan bir derstir. Adalet Programı'nda yürütülen İnsan Hakları dersi ile paralel içeriktedir.

Eğitimci: Bülent Algan