Bu derste, İşletme fonksiyonlarına ve işletme ile ilgili kavramlara değinilir.