MSS220 İşletme (3 - 0 - 3 - 5)

BU DERS İŞLETME FONKSİYONLARI VE İŞLETME İLE İLGİLİ KAVRAMLARA ODAKLANIR